გადმოსაწერი ფორმა

მიღება ჩაბარების აქტი

დოკუმენტი წარმოადგენს მიღება ჩაბარების აქტის კონტრაქტის შაბლონს.