გადმოსაწერი ფორმა

SWOT ანალიზი

SWOT ანალიზი ორგანიზაციული შიდა ძლიერი მხარეების და სისუსტეების, გარე შესაძლებლობებისა და საფრთხეების განსაზღვრაში დაგეხმარებათ.