შეფასების სისტემები

შეფასების სისტემა არის პროცედურა, რომელიც აფასებს თანამშრომლის შრომას და შედეგებს, მათი პასუხისმგებლობებიდან გამომდინარე.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ნინო არის ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების ექსპერტი 18+ წლიანი გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

თუ უფრო მეტი გინდა, გააკეთე ის, რაც აქამდე ვერ გაბედე