ბიუჯეტირება

ბიუჯეტირება არის პროცესი რომელიც განსაზღვრავს გარკვეული პერიოდის შემოსავალს და ხარჯებს მომავალში. მისი შექმნა და გადახედვა ხდება პერიოდულად.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

შალვას ახრახაძეს ფინანსების მიმართულებით მუშაობის 10 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. იგი 2017 წლიდან CFA ინსტიტუტის წევრია (CFA Charterholder).

სამუშაო ენა: GEO ENG

მაჩვენეთ თქვენი ბიუჯეტი და გეტყვით, თუ თქვენ რეალურად რას აფასებთ