ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს გეგმა არის დაწერილი დოკუმენტი, რომელიც აღწერს ბიზნესის ბუნებას, მის მიზნებსა და ხედვებს, ორგანიზაციის სტრუქტურას, ფინანსურ მაჩვენებლებსა და სტრატეგიებს რომლის განხორციელებასაც კომპანია გეგმავს.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

შალვას ახრახაძეს ფინანსების მიმართულებით მუშაობის 10 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. იგი 2017 წლიდან CFA ინსტიტუტის წევრია (CFA Charterholder).

სამუშაო ენა: GEO ENG

მაჩვენეთ თქვენი ბიუჯეტი და გეტყვით, თუ თქვენ რეალურად რას აფასებთ