ბიზნესის განვითარების სტრატეგია

ბიზნესის განვითარება არის პროცესი, რომლის მიზანია ბიზნეს შესაძლებლობების აღმოჩენა და მისი ხორცშესხმა, ორგანიზაციის ზრდისა და მოგების მაქსიმიზაციისთვის. ბიზნესის განვითარების სტრატეგია, კი აღწერს იმ გზას, რომლის საშუალებითაც ორგანიზაცია მიაღწევს დასახულ მიზანს.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

თინათინ რუხაძე  “ეისითი” (ACT) თანადამფუძნებელი და გენერალური დირექტორია. თინათინი არის, სერიული ანტრეპრენერი, ბიზნეს-ლიდერი და მენეჯერი 20 წლიანი გამოცდილებით. იგი ასევე არის ფსიქოლოგი (MS), მენეჯმენტ კონსულტანტი (MBA), სერტიფიცირებული საერთაშორისო ქოუჩი და NLP პრაქტიკოსი.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

ლიმიტი მხოლოდ ჩვენს ფიქრებშია