ბიზნესის შეფასება

ბიზნესის შეფასება არის პროცესების ერთობა, რომელიც გამოიყენება ბიზნესის ეკონომიკური ღირებულების განსასაზღვრად.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

შალვას ახრახაძეს ფინანსების მიმართულებით მუშაობის 10 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. იგი 2017 წლიდან CFA ინსტიტუტის წევრია (CFA Charterholder).

სამუშაო ენა: GEO ENG

მაჩვენეთ თქვენი ბიუჯეტი და გეტყვით, თუ თქვენ რეალურად რას აფასებთ