სტრატეგიული მენეჯმენტი

სტრატეგიული მენეჯმენტის ამოცანას წაროამდგენს ორგანიზაციული მიზნების განსაზღვრა და მათი სწორი აღსრულება. ის შეიძლება მოიცავდეს შიდა პროცესების კონტროლს, როგორიც არის შიდა ორგანიზაციული სტრუქტურის გადახედვა, ისევე გარე პროცესების კონტროლს მაგალითისთვის კონკურენტების ქცევის ანალიზი და სხვა.

გუნდი

გიგა არის ბრენდების მართვის და კომერციული სტრატეგიის პროფესიონალი 15 წლიანი გამოცდილებით. ამასთან ერთად გიგა არის სტრატეგიული კონსულტანტი ბრენდის  განვითარების და კომერციული მართვის მიმართულებით.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

ბიზნესისთვის ამოსავალი წერტილი მომხმარებლის საჭიროების დადგენა და მისი დაკმაყოფილებაა

შალვას ახრახაძეს ფინანსების მიმართულებით მუშაობის 10 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. იგი 2017 წლიდან CFA ინსტიტუტის წევრია (CFA Charterholder).

სამუშაო ენა: GEO ENG

მაჩვენეთ თქვენი ბიუჯეტი და გეტყვით, თუ თქვენ რეალურად რას აფასებთ