ბრენდების პორტფელის მართვა

ბრენდების პორთფელის მართვა გულისხმობს ერთი ქოლგის ქვეშ გაერთიანებული სხადასხვა საბაზრო სეგმენტზე მომუშავე ბდენდების ერთობლივათ მართვას.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ანა არის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი, 15 წელზე მეტი გამოცდილებით ბრენდინგის, მარკეტინგული კომუნიკაციების, მარკეტინგული სტრატეგიის დაგეგმარებაში სხვადასხვა ინდუსტრიის წამყვან კომპანიებში. ფლობს მდიდარ გამოცდილებას ბაზრის და კონკურენტული ანალიზის მიმართულებით. ასევე გამოცდილია სტარტაპის და გლობალური კომპანიების ადგილობრივ ბაზარზე შემოყვანის და ოპერირების მენეჯმენტში.

სამუშაო ენა: GEO ENG

ნებისმიერი გამოწვევა ყოველთვის ხსნის ახალ შესაძლებლობებს!