დამსაქმებლის ბრენდინგი

დამსაქმებლის ბრენდინგის ამოცანას წარმოადგენს ორგანიზაციის ისეთი რეპუტაციის შექმისკენ მიმართულ აქტიობებს, რომლებითაც კომპანია შეძლებს თანამშრომლების მოზიდვას, მათი ჩართულობის ამაღლებას და შენარჩუნებას.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ნინო არის ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების ექსპერტი 18+ წლიანი გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

თუ უფრო მეტი გინდა, გააკეთე ის, რაც აქამდე ვერ გაბედე