ფინანსური ანალიზი

ფინანსური ანალიზი დაგეხმარებათ რომ მოახდინოთ ინვესტიციაზე მოგების მაქსიმიზაცია, შეამციროთ ფინანსური რისკები, მოახდინოთ ფინანსური პროცესების სტანდარტიზირება და ნათლად დაინახოთ შემდეგი სტრატეგიული განვითარების ახალი შესაძლო მიმართულებები.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

შალვას ახრახაძეს ფინანსების მიმართულებით მუშაობის 10 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. იგი 2017 წლიდან CFA ინსტიტუტის წევრია (CFA Charterholder).

სამუშაო ენა: GEO ENG

მაჩვენეთ თქვენი ბიუჯეტი და გეტყვით, თუ თქვენ რეალურად რას აფასებთ