ფინანსური მართვა

ფინანსური მართვა მოიცავს ორგანიზაციის ფინანსური აქტივობების დაგეგმვას, ორგანიზებას, მართვასა და კონტროლს. მის ძირითად მიზანს წარმოადგენს კომპანიის მფლობელებისათვის გრძელვადიანი ხეირის მაქსიმიზაცია.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

შალვას ახრახაძეს ფინანსების მიმართულებით მუშაობის 10 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. იგი 2017 წლიდან CFA ინსტიტუტის წევრია (CFA Charterholder).

სამუშაო ენა: GEO ENG

მაჩვენეთ თქვენი ბიუჯეტი და გეტყვით, თუ თქვენ რეალურად რას აფასებთ