იურიდიული მომსახურება

იურიდიული კონსულტაცია არის პროფესიული ან ფორმალური დასკვნის მიცემა კანონის შინაარსთან ან პროცედურასთან დაკავშირებით

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

უჩა ქირია არის იურიდიული კომპანია CLI-ის მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი 12 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილებით.  მას წარმატებით აქვს  დასრულებული 200-ზე მეტი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავა სასამართლოსა და არბიტრაჟში. იურიდიულ მომსახურებას უწევს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ კომპანიებს ბიზნესის დაწყების, მისი წარმატებით ოპერირებისა და დახურვის საკითხებში.

სამუშაო ენა: GEO

გამოსავალი ყოველთვის არსებობს