კიბერუსაფრთხოება

კიბერუსაფრთხოება წარმოადგენს ტექნოლოგიების, პროცესების და პრაქტიკების ერთობლიობას, რომლის მიზანიც მდგომარეობს მოწყობილობების, პროგრამების, ქსელების და მონაცემების, შეტევისგან თუ არა ავტორიზებული შესვლისგან დაცვა.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

„ეისითის“ (ACT) ინფორმაციული ტექნოლოგიების და პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი, 17 წლიანი სამუშაო გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO RUS

ჩემი პროფესია ჩემი ცხოვრებაა