კომპანიის კომერციული განვითარების გეგმა

კომპანიის კომერციული განვითარების გეგმა არის ინსტრუმენტი, რომელიც რაოდენობრივად ითვლის მიზნებს და კომერციულ პერფორმანსს, მისი დახმარებით შესაძლებელი ხდება მომავალი სცენარების განსაზღვრა ციფრებში.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

გიგა არის ბრენდების მართვის და კომერციული სტრატეგიის პროფესიონალი 15 წლიანი გამოცდილებით. ამასთან ერთად გიგა არის სტრატეგიული კონსულტანტი ბრენდის  განვითარების და კომერციული მართვის მიმართულებით.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

ბიზნესისთვის ამოსავალი წერტილი მომხმარებლის საჭიროების დადგენა და მისი დაკმაყოფილებაა