კომპენსაციები და ბენეფიტები

კომპენსაცია და ბენეფიტები არის ქვე დისციპლინა, რომელიც ორიენტირდება თანამშრომლების ანაზღაურების და სარგებლის სტრატეგიის შექმნაზე.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ნინო არის ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების ექსპერტი 18+ წლიანი გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

თუ უფრო მეტი გინდა, გააკეთე ის, რაც აქამდე ვერ გაბედე