მედიასთან ურთიერთობა

მედიასთან ურთიერთობა გულისხმობს მედიის საშუალებით საზოგადოების ინფორმირებას, პოზიტიურ, თანმიმდევრულ და სანდო ჭრილში, ორგანიზაციის მისიის, პოლიტიკის და პრაქტიკების შესახებ.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

გიორგი კალატოზიშვილი - რეპუტაციის დაცვის კომპანიის „რემაინდერი“ (Reminder) თანადამფუძნებელია და პარტნიორი. გიორგი კალატოზიშვილს საკონსულტაციო ბიზნესში და სტრატეგიულ კომუნიკაციებში მუშაობის 15 წლიანი, ხოლო მედიაში მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს.

სამუშაო ენა: GEO RUS

იმოქმედე, რათა ოცნება აქციო რეალობად