ბიზნესის დაცვა ბაზარზე არაკონკურენტული ქმედებებისგან

კონკურენციის კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს როგორც თავად კომპანიის მხრიდან ისე მის მიმართ, შესაბამისად კომპანიისათვის მნიშვნელოვანია, როგორც ბიზნესის წარმოება აღნიშნული წესების დაცვით ასევე თავის დაცვა არაკონკურენტული ქმედებებისაგან.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

უჩა ქირია არის იურიდიული კომპანია CLI-ის მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი 12 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილებით.  მას წარმატებით აქვს  დასრულებული 200-ზე მეტი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავა სასამართლოსა და არბიტრაჟში. იურიდიულ მომსახურებას უწევს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ კომპანიებს ბიზნესის დაწყების, მისი წარმატებით ოპერირებისა და დახურვის საკითხებში.

სამუშაო ენა: GEO

გამოსავალი ყოველთვის არსებობს