მოლაპარაკებები კონტრაქტორებთან და ხელშეკრულებების შედგენა

ხელშეკრულების პირობების შედგენამდე მნიშვნელოვანი პროცესია მოლაპრაკებები, მითუმეტეს, როდესაც საქმე გვაქვს რთულ და მნიშვნელოვან ურთიერთობებთან. მოლარაპაკებების სწორად წარმართვა თქვენთვის სასარგებლო პირობების მიღწევის და სწორად შედგენილ ხელშეკრულებაში მათი ასახვის წინაპირობაა.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

უჩა ქირია არის იურიდიული კომპანია CLI-ის მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი 12 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილებით.  მას წარმატებით აქვს  დასრულებული 200-ზე მეტი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავა სასამართლოსა და არბიტრაჟში. იურიდიულ მომსახურებას უწევს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ კომპანიებს ბიზნესის დაწყების, მისი წარმატებით ოპერირებისა და დახურვის საკითხებში.

სამუშაო ენა: GEO

გამოსავალი ყოველთვის არსებობს