მონაცემების მოპოვება და მენეჯმენტი

მონაცემთა მენეჯმენტი წარმოადგენს პროცესს რომელიც მოიცავს მონაცემთა მოპოვებას, გადამოწმებას, შენახვას, დაცვას და მის გადამუშავებას.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ლაშა არის, ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი, ტრენერი, ბიზნეს ანალიტიკოსი, მკვლევარი და მონაცემთა ანალიტიკოსი 15+ წლიანი გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO

უხილავი გახადო ხილული, ნიშნავს უკეთ შეებრძოლო გაურკვევლობით გამოწვეულ მომავლის შიშს