ოფისების და ქოლ-ცენტრების დისტანციური მართვა

ოფისების და ქოლცენტრების დისტანციური მართვა გულისხმობს ციფრული ტექნოლოგიების დახმარებით, დისტანციის მიუხედავად, მათი მენეჯმენტის შესაძლებლობას.

გუნდი

„ეისითის“ (ACT) ინფორმაციული ტექნოლოგიების და პროგრამული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი, 17 წლიანი სამუშაო გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO RUS

ჩემი პროფესია ჩემი ცხოვრებაა