ოპტიმიზაციის ამოცანები

ოპტიმიზაციის ამოცანები მოიცავს ისეთშესაძლო მიმართულებებს, როგორებიცაა: მომგებიანობის ანალიზი ერთეულ პროექტზე, კლიენტზე, ბიზნესს მიმართულებაზე და ა.შ., სიმულაციური ანალიზი, სხვადასხვა შესაძლო სცენარისა თუ სტრუქტური ფინანსურად შეფასება, მონიტორინგის ძირითადი ინდიკატორების (KPI) შემუშავება და ა.შ. ... შედეგად კი ბიზნესის ღირებულების ზრდის მიღწევა

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

შალვას ახრახაძეს ფინანსების მიმართულებით მუშაობის 10 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. იგი 2017 წლიდან CFA ინსტიტუტის წევრია (CFA Charterholder).

სამუშაო ენა: GEO ENG

მაჩვენეთ თქვენი ბიუჯეტი და გეტყვით, თუ თქვენ რეალურად რას აფასებთ