ორგანიზაციული სტრუქტურა

ორგანიზაციული სტრუქტურა არის სისტემა რომელშიც გაწერილია ის აქტივობები რომლებიც როლების და პასუხისმგებლობების განაწილების ჭრილში, მიმართულია ორგანიზაციული მიზნების მიღწევისთვის.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ნინო არის ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების ექსპერტი 18+ წლიანი გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

თუ უფრო მეტი გინდა, გააკეთე ის, რაც აქამდე ვერ გაბედე