ორგანიზაციის ფუნქციონირების ფარული მექანიზმის ანალიზი და ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებული რისკების პრევენცია

ორგანიზაციის ფუნქციონირების ფარული მექანიზმის ანალიზი და ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებული რისკების პრევენცია გულისხმობს არის ზუსტად ის რაც იკითება

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ლაშა არის, ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი, ტრენერი, ბიზნეს ანალიტიკოსი, მკვლევარი და მონაცემთა ანალიტიკოსი 15+ წლიანი გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO

უხილავი გახადო ხილული, ნიშნავს უკეთ შეებრძოლო გაურკვევლობით გამოწვეულ მომავლის შიშს