ორგანიზაციული განვითარება

ორგანიზაციული განვითარება წარმოადგენს პროცესს რომელიც ორგანიზაციებს ეხმარება ცვლილებების გატარებაში და ეფექტურობის ზრდაში, სტრატეგიის, სტრუქტურის და პროცესების ზრდა განვითარების საშუალებით.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ლაშა არის, ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი, ტრენერი, ბიზნეს ანალიტიკოსი, მკვლევარი და მონაცემთა ანალიტიკოსი 15+ წლიანი გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO

უხილავი გახადო ხილული, ნიშნავს უკეთ შეებრძოლო გაურკვევლობით გამოწვეულ მომავლის შიშს