პროდუქტების პორტფელის მართვა

პროდუქტის პორტფოლიოს მართვა არის პრაქტიკა რომლის მიზანსაც ყველა ასპექტის მენეჯმენტი წარმოადგენს, რომელსაც კომპანია ყიდის. ის მოიცავს პროდუქტების პერფორმანსის გაზომვას, რისკების და შესაძლებლობების გამოვლენას და პორთფოლიოში არსებულ პროდუქტებზე, რესურსების სწორ გადანაწილების ოპტიმიზაციას.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

გიგა არის ბრენდების მართვის და კომერციული სტრატეგიის პროფესიონალი 15 წლიანი გამოცდილებით. ამასთან ერთად გიგა არის სტრატეგიული კონსულტანტი ბრენდის  განვითარების და კომერციული მართვის მიმართულებით.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

ბიზნესისთვის ამოსავალი წერტილი მომხმარებლის საჭიროების დადგენა და მისი დაკმაყოფილებაა