საგადასახადო კონსულტაცია საერთაშორისო საქმიანობაში

საგადასახადო კონსულტაცია საერთაშორისო საქმიანობაში გულისხმობს საერთაშორისო  კანონმდებლობის გათვალისწინებით, საგადასახადო კონსულტაციას.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

თამარი არის საგადასახადო რისკების მართვის პროფესიონალი მრავალწლიანი გამოცდილებით წარმოების, საფინანსო, უძრავი ქონების, ენერგეტიკის, სამშენებლო, საგანმანათლებლო და სხვა სექტორებში.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

გამოუვალი მდგომარეობა ყველაზე საინტერესო მდგომარეობაა, რომელიც გვაიძულებს ვიფიქროთ და ვიპოვოთ გამოსავალი