საცალო გაყიდვების ანალიტიკა

საცალო გაყიდვების ანალიტიკა არის პროცესი, რომელიც ისეთი ანალიტიკური მონაცემების გადამუშავებით არის დაკავებული, როგორებიც არის სასაქონლო ინვენტარი, სამომხმარებლო მოთხოვნა, გაყიდვები და სხვა მსგავსი მაჩვენებლები, რომლებიც დიდ როლს თამაშობს მარკეტინგისთვის.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ლაშა არის, ორგანიზაციული განვითარების კონსულტანტი, ტრენერი, ბიზნეს ანალიტიკოსი, მკვლევარი და მონაცემთა ანალიტიკოსი 15+ წლიანი გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO

უხილავი გახადო ხილული, ნიშნავს უკეთ შეებრძოლო გაურკვევლობით გამოწვეულ მომავლის შიშს