შრომითი ურთიერთობები

აღნიშნული მოიცავს ყველა იმ ურთიერთობებს, რომელიც რეგულირდება შრომითი კანონმდებლობით, მათ შორის წინა სახელშეკრულებლო ურთიერთობები, შრომითი ხელშეკრულება, შინაგანაწესი, სამსაქმებლის და დასაქმებულის უფლებებ, შრომითი დავები.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

უჩა ქირია არის იურიდიული კომპანია CLI-ის მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი 12 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილებით.  მას წარმატებით აქვს  დასრულებული 200-ზე მეტი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავა სასამართლოსა და არბიტრაჟში. იურიდიულ მომსახურებას უწევს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ კომპანიებს ბიზნესის დაწყების, მისი წარმატებით ოპერირებისა და დახურვის საკითხებში.

სამუშაო ენა: GEO

გამოსავალი ყოველთვის არსებობს