სთეიქჰოლდერებს შორისი ურთიერთობები

სთეიქჰოლდერი არის კატეგორია რომელსაც აქვს რაიმე სახის ინტერესი ან გავლენა კომპანიაზე, ან პირიქით კომპანიას აქვს გავლენა მასზე. სთეიქჰოლდერებათ ძირითადად გვევლინებიან, აქციონერები, წილის მფლობელები, ორგანიზაციის ინვესტორები, თანამშრომლები, მომხმარებლები და მიმწოდებლები.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

უჩა ქირია არის იურიდიული კომპანია CLI-ის მმართველი პარტნიორი და ადვოკატი 12 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილებით.  მას წარმატებით აქვს  დასრულებული 200-ზე მეტი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავა სასამართლოსა და არბიტრაჟში. იურიდიულ მომსახურებას უწევს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ კომპანიებს ბიზნესის დაწყების, მისი წარმატებით ოპერირებისა და დახურვის საკითხებში.

სამუშაო ენა: GEO

გამოსავალი ყოველთვის არსებობს