სტრატეგიული განვითარება

სტრატეგიული განვითარება წარმოადგენს კვლევით პროცეს, რომელიც მიზანიც მდგომარეობს სტრატეგიული ვარიანტების აღმოჩენაში, საუკეთესოს სტრატეგიის არჩევაში და ორგანიზაციული რესურსების გადანაწილებაში მისი  მიზნების მისაღწევად.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

17 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილება ბიზნესის განვითარების მიმართულებით. კომპანია „რეკრუტერსის“ თანადამფუძნებელი და კომპანია „Nexia TA-ს“ პარტნიორი. ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაციის და ტრანსფორმაციის ექსპერტი.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

შესრულებული დღეს უკეთესია, ვიდრე სრულყოფილი ხვალ