სტრატეგიული კვლევა

სტრატეგიული კვლევა გულისხმობს კვლევის ჩატარებას, რომელიც დაეხმარება ორგანიზაციას სტრატეგიული გეგმის ან მარკეტინგული კამპანიის შექმნაში. ის იძლევა პასუხებს ისეთ კითხვებზე როგორებიც არის: რა ღირებულებები უნდა ქონდეს ბრენდს? რა უნდა შესთავაზობს ბრენდმა მომხმარებელს? როგორი იქნება ბრენდი კონკურენტებთან შედარებით? და სხვა.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ნატალია კვიწინაშვილი ეისითის მმართველი პარტნიორია, რომელიც წლების მანძილზე უძღვება ბიზნეს კვლევების მიმართულებას. სწორედ მისი აქტიური მენეჯმენტის პერიოდში „ეისითის“ ბიზნეს მიმართულება თითქმის ორჯერ გაიზარდა.

სამუშაო ენა: GEO ENG

ყოველთვის არსებობს ალტერნატივები, მთავარია ალტერნატივებს შორის სწორი არჩევანის გაკეთება