სტრატეგიული მარკეტინგი

სტრატეგიული მარკეტინგი არის კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების დაგეგმვის და აღსრულების  პროცესი. ის აუცილებელია ორგანიზაციის მიზნების მიღწევის გზის გაწერისთვის.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ანა არის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი, 15 წელზე მეტი გამოცდილებით ბრენდინგის, მარკეტინგული კომუნიკაციების, მარკეტინგული სტრატეგიის დაგეგმარებაში სხვადასხვა ინდუსტრიის წამყვან კომპანიებში. ფლობს მდიდარ გამოცდილებას ბაზრის და კონკურენტული ანალიზის მიმართულებით. ასევე გამოცდილია სტარტაპის და გლობალური კომპანიების ადგილობრივ ბაზარზე შემოყვანის და ოპერირების მენეჯმენტში.

სამუშაო ენა: GEO ENG

ნებისმიერი გამოწვევა ყოველთვის ხსნის ახალ შესაძლებლობებს!

მარკეტოლოგი და ბიზნესის განვითარების სპეციალისტი, აქვს 15 წლიანი მრავალფეროვანი გამოცდილება, როგორც საკუთარი ბიზნესის, ასევე საბანკო, ჰორეკა და სადაზღვევო სფეროში. აქვს გამოცდილება სტარტაპების განვითარების და ინვესტიციების მოძიების კუთხით.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

იყავი შესაძლებლობების შემქმნელი