თანამშრომელთა განვითარება

თანამშრომელთა განვითარება არის პროცესი სადაც თანამშრომელი, დამქირავებლის დახმარებით, გადის სხვადასხვა სახის ტრენინგს, თავისი პროფესიული ცოდნის გასავითარებლად თუ ახალი უნარების შესაძენად.

კონსულტანტები აღნიშნული კომპეტენციით

ნინო არის ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციული განვითარების ექსპერტი 18+ წლიანი გამოცდილებით.

სამუშაო ენა: GEO ENG RUS

თუ უფრო მეტი გინდა, გააკეთე ის, რაც აქამდე ვერ გაბედე