ჩვენ შესახებ

ACT STRATEGIST წარმოადგენს კვლევისა და სტრატეგიული კონსულტაციის კომპანია ACT-ის ვებ საკონსულტაციო პლატფორმას. ACT-ის გუნდმა აღნიშნული პროექტი COVID-19 პანდემიის გამო მსოფლიოში და საქართველოში შექმნილი მდომარეობიდან გამომდინარე ყველაზე მოწყვლადი – მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით შეიმუშავა.

მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს შეუძლიათ ისარგებლონ 2 უფასო საკონსულტაციო საათით ნებისმიერი მიმართულებით. თუმცა პლატფორმა საშუალებას იძლევა კომპანიებმა, საჭიროების შემთხვევაში, განაგრძონ კონულტაციების მიღება შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით დადგენილი უპრეცედენტოდ შეღავათიანი ტარიფით.

ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი შედგება მრავალწლიანი სამუშაო და საკონსულტაციო გამოცდილების მქონე მაღალი დონის პროფესიონალებისგან როგორც ვიწრო ასევე ფართო ბიზნეს მიმართულებებით.

კონსულტაციის მიმართულებები მოიცავს: ბიზნესის განვითარების სტრატეგიას - ზოგად მენეჯმენტს - კრიზისის მენეჯმენტს - ლიდერობას და ორგანიზაციულ განვითარებას - იურიდიულ კონსულტაციას - ფინანსურ კონსულტაციას - ბიზნეს- ქოუჩინგს (ინდივიდუალური & გუნდური) - კრიზისულ კომუნიკაციას - სტრატეგიულ HR-ს და მოტივაციას - სტრატეგიულ მარკეტინგს და კომუნიკაციებს - IT ინფრასტრუქტურის გამართვას - კიბერუსაფრთხოებას - ოფისებისა და ქოლ-ცენტრების დისტანციურ მართვას და სხვა მრავალ ბიზნეს მიმართულებას