სტატიები

29/10/2020 ნინო კალანდია

გაიგეთ თუ რას გულისხმობს პროექციული ტექნიკა

13/05/2020 ნინო კალანდია

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ეტაპობრივი ჩაშლა, კოვიდ პანდემისი პერიოდში

08/05/2020 მარიამ ქავთარაძე

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობის და მისი სწორად აღსრულების შესახებ