ინვოისი

ინვოისი

10/09/2020

დოკუმენტში წარმოდგენილია ინვოისის შაბლონი


აღწერა

დოკუმენტის „ექსელის“ ფორმატის გამოყენების შემთხვევაში, უნდა შეივსოს ინფორმაცია როგორც მომთხოვნი მხარეზე, ასევე მიმღებზე; უნდა შეივსოს თარიღი, ინვოისის ნომერი და თვითონ პროდუქციის გაყიდვის შესახებ ინფორმაცია.

დოკუმენტის „ვორდის“ ფორმატშიც ყველაფერი იდენტურია, იმის გამოკლებით რომ ინფორმაციის ნაწილი ჩასაწერი ტექსტი მონიშნულია წითლად, რაც შესაბამისი ინფორმაციით უნდა ჩანაცვლდეს. ცხრილში დამატებითი სვეტის შესაქმნელად, დადექით ცხრილის მარჯვენა ქვედა ბოლო წერტილზე და დააჭირეთ „ენთერს“.