მოგება-ზარალის უწყისი

მოგება-ზარალის უწყისი

10/09/2020

შაბლონი გაგიმარტივებთ მოგება-ზარალის უწისის მომზადების პროცესს, უკვე გამზადებული მუხლების, მათი სწორი დაჯამებისა და ორგანიზების კუთხით.

აღწერა

დოკუმენტში სხვადასხვა გვერდზე მოცემულია ორივე სახის - სავაჭრო და სერვისის მწარმოებელი ბიზნესისთვის საჭირო მოგება-ზარალის მუხლები. დასაწყისისთვის აირჩიეთ სასურველი გვერდი, მუხლების გაყოლებაზე, ნაცრისფერ უჯრებში შეიტანეთ შესაბამისი ინფორმაცია, მათი დაჯამება კი ავტომატურად მოხდება.