პირადი ქონების მთვლელი

პირადი ქონების მთვლელი

10/09/2020

შაბლონი განკუთვნილია თქვენი პირადი ქონების ჯამური ღირებულების დათვლისთვის.

აღწერა

ფაილში წარმოდგენილია ორი შესავსები კატეგორია, აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც შედგება ეწ. მუხლებისგან; შეავსეთ თითოეული მუხლის გასტვრივ მყოფი ნაცრისფერი უჯრები, რის შემდეგაც მიიღებთ თქვენი ქონების ჯამურ ღირებულების ოდენობას.