შესყიდვის ხელშეკრულების

შესყიდვის ხელშეკრულების

10/09/2020

დოკუმენტი წარმოადგენს შესყიდვის ხელშეკრულების შაბლონს.

აღწერა

შაბლონის გამოსაყენებლად საჭიროა წითლად მოცემული ტექსტები ჩაანაცვლოთ შესაბამისი ინფორმაციით.