ციფრული მარკეტინგის ბიუჯეტირება

ციფრული მარკეტინგის ბიუჯეტირება

09/09/2020

შაბლონი ციფრული მარკეტინგის ბიუჯეტირების აღრიცხვაში და მის ვიზუალიზაციაში დაგეხმარებათ.

აღწერა

შაბლონში წარმოდგენილია სხვადასხვა ციფრული არხები, რის მიხედვითაც უნდა ჩაწეროთ მათი ჯამური ბიუჯეტები და პერიოდულად, მათი გახარჯვის შემდეგ ანახლოთ ინფორმაცია. შაბლონი არხების მიხედვით შემოგთავაზებთ გასახარჯი ბიუჯეტის რაოდენობას, იმას თუ რა წილი აქვს ჯამურ ბიუჯეტთან მიმართებაში, ჯამურად რა თანხა დაიხარჯა თვეების განმავლობაში და ბოლოს მოახდენს მათ ვიზუალიზაციას. შაბლონის სადემონსტრაციოდ, ველები შევსებულია პირობითი რიცხვებით, უბრალოდ ჩაანაცვლეთ ისინი.