ციფრული მედიის კონტენტი გეგმა

ციფრული მედიის კონტენტი გეგმა

04/11/2020

შაბლონი დაგეხმარებათ ციფრული მედია საშუალებების კონტენტის დაგეგმვაში და ორგანიზებაში.


აღწერა

შაბლონი რეკლამის ამოცანის, განსათავსებელი არხის, კონტენტის, რეკლამის ტიპის და აუდიტორიის სვეტებად არის დაყოფილი, მარჯვნივ კი თარიღებია მოცემული. შეავსეთ სვეტები თქვენი ინფორმაციით, თარიღის ველში კი, ჩაწერეთ საწყისი თარიღი და გადაავრცელეთ ის, კვირის დღეები ავტომატურად დაგენერირდება. როგორც მოცემულია, ყოველი აქტივობის გასტვრივ, მისი მიმდინარეობის შესაბამისი თარიღი გააფერადეთ, რათა მოხდეს აქტივობის ვიზუალიზაცია დროში.