კვლევები

23/08/2020 - 31/03/2020

კვლევაში მოცემულია 2019 და 2020 წლის საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა, ქვეყნების მიხედვით.