ქოუჩინგი ლიდერებისთვის თამუნა ჩიჩუასთან ერთად

ქოუჩინგი ლიდერებისთვის თამუნა ჩიჩუასთან ერთად

09/04/2020 - 17:00
ქოუჩინგის არსის და პრინციპების გათავისება - რითი განსხვავდება ქოუჩინგი მართვის სხვა მეთოდებისგან?
აღწერა

შეიცვალა დრო, იცვლებიან ორგანიზაციის თანამშრომლები და ურთიერთობის წესები. ქოუჩინგური უნარები ეხმარება ლიდერებს დირექტიული მართვის მეთოდების გარეშე შეძლონ თანამშრომლების განვითარება, ინსპირაცია, მოტივაცია, ქმედების სტიმულირება. ქოუჩინგი აძლევს ლიდერს ყველა თანამშრომლის პოტენციალის გამოვლენის და მაქსიმალურად რეალიზების საშუალებას, რათა მთლიანობაში გუნდმა უფრო სწრაფად და ეფექტურად მიაღწიოს დასახულ მიზნებს. ერიქსონის საერთაშორისო უნივერსიტეტის შედეგზე-ორიენტირებული ქოუჩინგის ტექნოლოგიები [რომლებიც საფუძვლად უდევს გროუინის პროგრამას] ასტიმულირებს თანამშრომელთა შემოქმედებითობას, ზრდის მათ მოტივაციას და ახალ საფეხურზე აყავს გუნდში კომუნიკაცია და ურთიერთქმედება.